Kalite Politikamız
Yasal Şartlarve müşteri memnuniyeti temel olan bir yaklaşım ile ve önce kalite için veri kalitesi ve sistem kalitesi anlayışını benimsemiş, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde çalışan, deneyimli, takım ruhuna sahip personelimiz ile, sektörel değişimleri, teknolojik gelişimleri  ve değişen müşteri taleplerini sürekli takip edip bünyemize adapte ederek, hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunulması öncelikli kalite politikamızdır.

MARKE ELEKTRONİK;

·       “ISO/IEC17025 – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar”,  “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi – Şartları” ve TSE-HYB Kriterleri gereklerini karşılayan bir düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt eder.

·       Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasında, kalibrasyon sonuçlarının elektronik olarak muhafaza edilmesi ve müşterilere iletilmesinde gizlilik esastır.

·       Laboratuvar Personeli, konusunda uzmanlaşmayı, çalışmalarında tarafsız olmayı, karar verme aşamasında ve çalışmalarıyla ilgili tüm konularda dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı kendisine prensip edinmiştir.

·       Gerçekleştirilen faaliyetlerde kalite ve güvenilirliğin sağlanması ISO/IEC 17025, ISO 9001 standartları ve TSE-HYB Kriterleri kuralların uygulanması ve daima takip edilmesi Kalite Yöneticisi, Laboratuvar Yöneticisi ve Üst Yönetim’ in sorumluluğu ve güvencesi altındadır.

·       Laboratuvara gerekli hizmet ve donanım malzemesinin seçilmesi ve satın alınmasında, alınan malzemenin deneyin kalitesini etkilemeyecek bir malzeme olması göz önünde bulundurulur.

·       Tüm firma ve laboratuvar personelleri bu ISO/IEC 17025, ISO 9001 standartları ve TSE-HYB Kriterlerinin belirlediği şartlara, prensiplere, mesleki ve etik kurallara uygun çalışmanın, müşterilerinin memnuniyetini sağlamak için zorunluluk olduğunun bilincinde olarak çalışırlar.

·       Tüm firma ve laboratuvar personelleri çalışmalarını, oluşturulan kalite sisteminin bilincinde, bu sistemin politika ve prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

·       Yönetim; tüm personelin yönetim sistemleri hedefleri doğrultusunda çalışmasını, bu hedeflere ulaşmak için ortak katılımın sağlanmasını ve personelinin, yaptıkları çalışmaların, hedefleri gerçekleştirmeye etkisini değerlendirebilecek bilinç düzeyine ulaşmasını sağlamaktadır.

·       Laboratuvar Yönetimi; kalibrasyonları uygulayan personelinin yeterliliğini, uluslararası kabulü/tanınırlığı ispatlı olan bir Akreditasyon Kuruluşundan laboratuvarın akreditasyonunu elde ederek ve bu akreditasyonun sürekliliğini sağlayarak taahhüt eder.

·       Laboratuvar misyonu:

o   Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kalitede;

o   Uluslararası ve ulusal kabul edilmiş kalibrasyon ve teknik servis metotlarını kullanarak

o   Yasal ve diğer düzenlemelere uygun yeterlilikte kalibrasyon ve teknik servis hizmetlerinde bulunmak,

o   Hızlı, güvenilir, cihaz satış, kalibrasyon ve teknik servis hizmetleri sunmaktır.

·       Laboratuvarların temel hizmet standardı;

o   ISO/IEC 17025 prensiplerine uygun çalışmak

o   Konusunda eğitimli ve yeterli deneyimli personellerle kalibrasyon hizmetleri gerçekleştirmek

o   Düzenli kalite kontrol faaliyetleri ile kalibrasyon kalitesini kontrol altında tutmak,

o   Müşterilerine tarafsız, doğru, güvenilir kalibrasyon hizmeti sunmak

o   Hizmetin her aşamasında müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteyi sağlamak ve bu kaliteyi sürekli geliştirmek

o   Tüm laboratuvar personelinin, Kalite Politikası doğrultusunda dokümantasyon yoluyla sağlanan kalite sistemine uymasını sağlamak

o   Yönetimin, laboratuvar faaliyetlerini ISO/IEC17025’ in gerektirdiği şartlar ve prosedürler doğrultusunda, TURKAK Akreditasyonu’na uygun olarak gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Taahhüt edilen bu maddelerin tamamı kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda MARKE ELEKTRONİK olarak Kalite Hedefleri ve Süreç Hedefleri üzerinden nicel ve nitel hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi, bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı ve bu doğrultuda hizmetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz. 

SERAP BAYDEMİR
Genel Müdür

Marke Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

Аdres

Atatürk Mah. Alemdaroğlu Sok. No: 10 34758 Ataşehir – İstanbul

Тelefon

+90 216 455 50 63-64-65

Fax

+90 216 455 50 66

E Mail

info@markeelektronik.com

Marke Elektronik © 2024

Sosyal Medya Hesaplarımız

En Güncel Haberlerle Bizi Takip Edebilirsiniz

Müşteri Memnuniyet Anketi

Benzersiz bir müşteri deneyimini kendimize ana hedef olarak belirledik! Bu nedenle müşterilerimizin memnuniyetini sürekli takip ederek iyileştirmeye açık hususları belirlemeye önem veriyoruz. Siz de anketimize katılarak bu çabamıza katkı sunabilirsiniz. Anketimize ulaşmak için yandaki QR kodu okutabilir veya bağlantıya tıklayabilirsiniz!
Kalite Politikamız
Yasal Şartlarve müşteri memnuniyeti temel olan bir yaklaşım ile ve önce kalite için veri kalitesi ve sistem kalitesi anlayışını benimsemiş, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde çalışan, deneyimli, takım ruhuna sahip personelimiz ile, sektörel değişimleri, teknolojik gelişimleri  ve değişen müşteri taleplerini sürekli takip edip bünyemize adapte ederek, hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunulması öncelikli kalite politikamızdır.

MARKE ELEKTRONİK;

·       “ISO/IEC17025 – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar”,  “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi – Şartları” ve TSE-HYB Kriterleri gereklerini karşılayan bir düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt eder.

·       Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasında, kalibrasyon sonuçlarının elektronik olarak muhafaza edilmesi ve müşterilere iletilmesinde gizlilik esastır.

·       Laboratuvar Personeli, konusunda uzmanlaşmayı, çalışmalarında tarafsız olmayı, karar verme aşamasında ve çalışmalarıyla ilgili tüm konularda dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı kendisine prensip edinmiştir.

·       Gerçekleştirilen faaliyetlerde kalite ve güvenilirliğin sağlanması ISO/IEC 17025, ISO 9001 standartları ve TSE-HYB Kriterleri kuralların uygulanması ve daima takip edilmesi Kalite Yöneticisi, Laboratuvar Yöneticisi ve Üst Yönetim’ in sorumluluğu ve güvencesi altındadır.

·       Laboratuvara gerekli hizmet ve donanım malzemesinin seçilmesi ve satın alınmasında, alınan malzemenin deneyin kalitesini etkilemeyecek bir malzeme olması göz önünde bulundurulur.

·       Tüm firma ve laboratuvar personelleri bu ISO/IEC 17025, ISO 9001 standartları ve TSE-HYB Kriterlerinin belirlediği şartlara, prensiplere, mesleki ve etik kurallara uygun çalışmanın, müşterilerinin memnuniyetini sağlamak için zorunluluk olduğunun bilincinde olarak çalışırlar.

·       Tüm firma ve laboratuvar personelleri çalışmalarını, oluşturulan kalite sisteminin bilincinde, bu sistemin politika ve prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

·       Yönetim; tüm personelin yönetim sistemleri hedefleri doğrultusunda çalışmasını, bu hedeflere ulaşmak için ortak katılımın sağlanmasını ve personelinin, yaptıkları çalışmaların, hedefleri gerçekleştirmeye etkisini değerlendirebilecek bilinç düzeyine ulaşmasını sağlamaktadır.

·       Laboratuvar Yönetimi; kalibrasyonları uygulayan personelinin yeterliliğini, uluslararası kabulü/tanınırlığı ispatlı olan bir Akreditasyon Kuruluşundan laboratuvarın akreditasyonunu elde ederek ve bu akreditasyonun sürekliliğini sağlayarak taahhüt eder.

·       Laboratuvar misyonu:

o   Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kalitede;

o   Uluslararası ve ulusal kabul edilmiş kalibrasyon ve teknik servis metotlarını kullanarak

o   Yasal ve diğer düzenlemelere uygun yeterlilikte kalibrasyon ve teknik servis hizmetlerinde bulunmak,

o   Hızlı, güvenilir, cihaz satış, kalibrasyon ve teknik servis hizmetleri sunmaktır.

·       Laboratuvarların temel hizmet standardı;

o   ISO/IEC 17025 prensiplerine uygun çalışmak

o   Konusunda eğitimli ve yeterli deneyimli personellerle kalibrasyon hizmetleri gerçekleştirmek

o   Düzenli kalite kontrol faaliyetleri ile kalibrasyon kalitesini kontrol altında tutmak,

o   Müşterilerine tarafsız, doğru, güvenilir kalibrasyon hizmeti sunmak

o   Hizmetin her aşamasında müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteyi sağlamak ve bu kaliteyi sürekli geliştirmek

o   Tüm laboratuvar personelinin, Kalite Politikası doğrultusunda dokümantasyon yoluyla sağlanan kalite sistemine uymasını sağlamak

o   Yönetimin, laboratuvar faaliyetlerini ISO/IEC17025’ in gerektirdiği şartlar ve prosedürler doğrultusunda, TURKAK Akreditasyonu’na uygun olarak gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Taahhüt edilen bu maddelerin tamamı kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda MARKE ELEKTRONİK olarak Kalite Hedefleri ve Süreç Hedefleri üzerinden nicel ve nitel hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi, bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı ve bu doğrultuda hizmetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz. 

SERAP BAYDEMİR
Genel Müdür

Marke Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

Аdres

Atatürk Mah. Alemdaroğlu Sok. No: 10 34758 Ataşehir – İstanbul

Тelefon

+90 216 455 50 63-64-65

Fax

+90 216 455 50 66

E Mail

info@markeelektronik.com

Sosyal Medya Hesaplarımız

En Güncel Haberlerle Bizi Takip Edebilirsiniz


Müşteri Memnuniyet Anketi

Benzersiz bir müşteri deneyimini kendimize ana hedef olarak belirledik! Bu nedenle müşterilerimizin memnuniyetini sürekli takip ederek iyileştirmeye açık hususları belirlemeye önem veriyoruz. Siz de anketimize katılarak bu çabamıza katkı sunabilirsiniz. Anketimize ulaşmak için yandaki QR kodu okutabilir veya bağlantıya tıklayabilirsiniz!
Marke Elektronik © 2024